Hiển thị kết quả duy nhất

Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm Xuất xứ : Thái Lan Đơn vị tính : Chiếc 12.200.000
Thương hiệu : Bảo hành : 3 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 12.800.000
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm Xuất xứ : Thái Lan Đơn vị tính : Chiếc 14.400.000
Thương hiệu : Bảo hành : 3 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 14.400.000
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện – 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 14.800.000
MỚI 2024
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện - 10 năm cho máy nén Xuất xứ :… 15.700.000
MỚI 2024
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện – 2 năm cho máy nén Xuất xứ :… 18.500.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 19.000.000
Thương hiệu : Bảo hành : 2 năm cho linh kiện – 2 năm cho máy nén Xuất xứ :… 20.400.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 23.200.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 24.300.000
MỚI 2024
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 7 năm cho máy nén Xuất xứ :… 24.500.000
MỚI 2024
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 7 năm cho máy nén Xuất xứ :… 24.700.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 30.500.000
Thương hiệu : Bảo hành : 1 năm cho linh kiện – 5 năm cho máy nén Xuất xứ :… 34.700.000